تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا

تصاویر ماهواره ای رزولوشن بسیار بالا که به تعریف رایج با اصطلاح Very High Resolution Imagery یا VHR شناخته می‌شوند تصاویری هستند که رزولوشن و یا قدرت تفکیک مکانی آنها ۱ و یا کمتر از ۱ متر است. برخی این دسته را تصاویر رزولوشن بالا نام‌گذاری کرده‌اند.
اصطلاح رزولوشن برای مشخصه‌های دیگر تصاویر مانند تفکیک طیفی و یا عمق بیت نیز به کار می‌رود اما به طور کلی زمانی که به تنهایی به کار می‌رود منظور قدرت تفکیک مکانی است.
لازم به ذکر است برای بیشتر سنجنده‌های ماهواره ای، وقتی صحبت از قدرت تفکیک مکانی آنها می‌شود منظور قدرت تفکیک مکانی باند پانکروماتیک آنهاست وگرنه باندهای دیگر این سنجنده‌ها در طیف نور مرئی و خارج از آن، اغلب دارای رزولوشن مکانی بین ۲ تا ۴ متر هستند.
به طور کلی زمانی که گفته می‌شود قدرت تفکیک یک تصویر ۵۰ سانتی‌متر است به این معناست که عوارض با ابعاد کمتر از ۵۰ سانتی‌متر در این تصاویر قطعاً قابل تشخیص نیست اما تشخیص یک عارضه با ابعاد بیشتر تحت شرایطی امکان‌پذیر است.

تصویر ماهواره ای wv04

تصاویر ماهواره ای Worldview4

نمونه تصویر Worldview-1

تصاویر ماهواره ای Worldview1

تصاویر ماهواره ای Worldview1
اسکرول به بالا