محصول

تولید dtm و dsm

تولید DSM و DTM

تولید مدل‌های دیجیتال زمین (DTM) شامل استفاده از انواع منابع داده خام برای اطمینان از دقت و صحت است. منابع

بهبود وضوح تصویر

بهبودسازی تصاویر با هدف خاصی جهت نمایش یک یا چند عارضه موجود در تصاویر صورت می‌گیرد. تصاویر را می‌توان با

تولید ارتوموزائیک

تولید ارتوموزائیک

ارتوموزائیک فرایند به دست آوردن یک تصویر واحد پس از اعمال تصحیح هندسی با استفاده از چندین همپوشانی است. مشکلات

تصحیح هندسی

تصحیح هندسی

تصحیح هندسه در فتوگرامتری برای اطمینان از داده های مکانی دقیق و قابل اعتماد بسیار مهم است. این فرآیند شامل

اسکرول به بالا