تصویر ماهواره‌ای Superview1

تصاویر ماهواره ای Superview-1 دارای قدرت تفکیک مکانی ۵۰ سانتی‌متر در باند پانکروماتیک و ۲ متر در باندهای چندطیفی است. لذا این ماهواره قادر است تا جزئیات دقیقی از منطقه را نمایش داده و برای تولید نقشه‌های دقیق، نظارت بر تغییرات و آنالیزهای تصویری گزینه‌ی مناسبی باشد. از دیگر ویژگی‌های این ماهواره می‌توان به قابلیت تصویربرداری به صورت استریو (Stereo) و همچنین پوشش نطقه‌ای به ابعاد ۷۰ × ۶۰ کیلومتر در یک فریم عکسبرداری اشاره کرد.

نمونه تصویر Superview-1
مشخصات فنی ماهواره
نمونه تصاویر ماهواره‌ای
تاریخچه ماهواره

ماهواره‌ های Superview-1 01/02 و Superview-1 03/04 به ترتیب در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶ و ۹ ژانویه ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شده و در مدار خود قرار گرفتند. تصاویر ماهواره ای Superview1 دارای قدرت تفکیک رنگی کامل ۰٫۵ متر است. این چهار ماهواره در مداری یکسان با زاویه ۹۰ درجه نسبت به هم و با قدرت تفکیک مکانی ۰٫۵ متر و دوره زمانی یک روزه در حال چرخش هستند. ارتفاع مداری این ماهواره‌ها ۵۳۰ کیلومتر بوده و هر ماهواره به تنهایی می‌تواند تا ۶۰۰ هزار کیلومترمربع را در روز برداشت کند.

superview1
اسکرول به بالا