سنجش از دور

پتانسیل یابی مواد معدنی

پردازش تصاویر چندطیفی، شرکت های معدنی را به ابزارهای مورد نیاز جهت شناسایی آلتراسیون‌ها، ساختارهای خطی و واحدهای سنگی مرتبط […]

پایش محصولات کشاورزی

تصاویر ماهواره ای یکی از ابزار نظارت بر زمین‌های کشاورزی و محصولات کشاورزی است. تصاویر ماهواره ای امکان مانیتور کردن روند

خدمات تخصصی دورسنجی

تخصص ما سنجش از دور و پردازش تصاویر چندطیفی به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز طیف وسیعی از پروژه‌ها

اسکرول به بالا