بهبود رزولوشن تصویر (پن شارپنینگ)

با افزایش رزولوشن مکانی تصاویر چندطیفی بسیاری از الگوریتم‌های پردازش فتوگرامتری هوایی و ماهواره ای که بر روی تصاویر چندطیفی انجام می‌گیرند مانند روش‌های اورتووموزائیک و تولید نقشه اورتو، بهبود می‌یابند. به این منظور داده‌ها با تفکیک مکانی مختلف(تصویر پانکروماتیک با رزولوشن بالا و تصویر رنگی با رزولوشن پایین) را ادغام می‌کنیم تا تصاویر با تفکیک مکانی بالاتر را به دست بیاوریم.

اسکرول به بالا