بهبود وضوح تصویر

بهبودسازی تصاویر با هدف خاصی جهت نمایش یک یا چند عارضه موجود در تصاویر صورت می‌گیرد. تصاویر را می‌توان با بسیاری از عملیات هیستوگرام و روش‌های فیلتر کردن غنی‌سازی کرد. هیستوگرام یک نمایش گرافیکی از مقادیر بازتاب در یک تصویر است. مقادیر بازتاب با توزیع مشخص از یک صحنه را می‌توان پردازش کرد تا ویژگی‌های مورد نظر را بیشتر آشکار سازد. بهبود تصویر با استفاده از فیلترها، نوع دیگری از توابع پردازش تصویر است. فیلترهای مکانی برای برجسته کردن یا محو کردن اشیاء خاص در یک تصویر استفاده می‌شوند.

اسکرول به بالا