تولید ارتوفتو واقعی (True Orthophoto) پهپادی

تولید ارتوفتو واقعی تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که تصاویر با همپوشانی لازم از کلیه زوایای یک عارضه زمینی تهیه گردد. چنین امری در تصویربرداری ماهواره ای که تصاویر تنها از دو زاویه چپ/راست تهیه می‌شوند امکان‌پذیر نیست. در تصویربرداری هوایی با پهپاد چنین شرایطی تحقق یافته و می‌توان با اتکا به مدل های رقومی ارتفاعی دقیقی که در مرحله قبل تهیه می‌گردد، تصاویر را قائم‌سازی شده واقعی تهیه نمود.

اسکرول به بالا