تولید ارتوموزائیک

ارتوموزائیک فرایند به دست آوردن یک تصویر واحد پس از اعمال تصحیح هندسی با استفاده از چندین همپوشانی است. مشکلات اختلاف رنگ که ممکن است ناشی از زمان و زاویه عکسبرداری بین تصاویر باشد نیز بایستی به نحو مطلوب اصلاح شود. در مطالعات مناطق بزرگ که توسط چندین دوربین، تصویربرداری شده است(توسط سیستم‌های مختلف یا در زمان‌های مختلف)، تمامی رکوردهای دوربین‌های مختلف را برای ایجاد یک فایل تصویری – موزاییک ترکیب می‌کنند.

اسکرول به بالا