تولید نقشه ثبتی و کاداستری پهپادی

تهیه نقشه کاداستر شهری و روستایی با دقت ۱:۵۰۰ مورد تأیید سازمان نقشه برداری کشوری از چالشی‌ترین پروژه‌های نقشه‌برداری خصوصا در نقشه برداری هوایی محسوب می‌شود. روش نقشه‌برداری هوایی با پهپاد بویژه برای شهرها و روستاهای کوچک تا متوسط که نقشه‌برداری با هواپیمای با سرنشین یا روش‌های زمینی از توجیه اقتصادی برخوردار نیست، اهمیت زیادی دارد.

اسکرول به بالا