خدمات نقشه برداری مسیر

نقشه برداری مسیر به عنوان یکی از شاخه‌های مهم مهندسی عمران – نقشه برداری به طراحی و پیاده‌سازی بهینه راه متناسب با استانداردهای لازم می‌پردازد. طراحی دقیق و بهینه انواع مسیر و پیاده‌سازی آن بر اساس لایه‌های متنوعی از داده‌های مکانی صورت می‌گیرد. بسیاری از این لایه‌های اطلاعاتی از قبیل نقشه توپوگرافی بزرگ‌مقیاس، پروفیل‌های طولی و عرضی متعدد، محل و میزان خاک‌ریزی و خاک‌برداری، خاک‌شناسی، زمین‌شناسی، محیط زیست و منابع طبیعی از منابع غنی تصاویر ماهواره‌ ای و تصویربرداری هوایی با پهپاد قابل تأمین است.

اسکرول به بالا