تولید DSM و DTM پهپادی

مدل رقومی ارتفاعی از جمله مهمترین خروجی‌های نقشه برداری هوایی با پهپاد به شمار می‌رود. شرکت ما قادر به استخراج DTM ،DSM و DEM با استفاده از این خروجی است. مدل‌های رقومی بدست آمده از این طریق در مقایسه با سایر روش‌ها از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

اسکرول به بالا