تولید DSM و DTM

تولید مدل‌های دیجیتال زمین (DTM) شامل استفاده از انواع منابع داده خام برای اطمینان از دقت و صحت است. منابع داده های کلیدی شامل تصاویر هوایی و ماهواره ای، تصاویر ارتفاع سنجی و راداری، داده های سیستم موقعیت یابی ماهواره ای و اطلاعات سطح بندی می باشد. این ورودی های متنوع، داده های دقیق ارتفاع و موقعیت لازم برای ایجاد نقشه های تصویر DTM دقیق را فراهم می کنند. با ادغام این مجموعه داده های مختلف، DTM ها نمایش جامعی از زمین را ارائه می دهند که برای برنامه های کاربردی در نقشه برداری، نقشه برداری، و تجزیه و تحلیل جغرافیایی ضروری است.

اسکرول به بالا