خدمات تخصصی دورسنجی

تخصص ما سنجش از دور و پردازش تصاویر چندطیفی به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز طیف وسیعی از پروژه‌ها و برنامه‌های کاربردی است. تشخیص انواع آلتراسیون‌ها، تفکیک واحدهای سنگی در پتانسیل‌ یابی مواد معدنی، تشخیص تغییرات در مباحث شهری، منابع طبیعی و محیط زیست از مهمترین خدمات آرکاسایمپ در این حوزه به شمار می‌رود.

اسکرول به بالا