محاسبه احجام و دپومتری پهپادی

با استخراج مدل های سه بعدی از نقشه برداری هوایی با پهپاد، قادر به محاسبه معیار دقیق‌تری برای حجم عملیات خاک‌برداری، دپومتری، تهیه مقاطع عرضی و تسطیح زمینی خواهیم بود. در پروژه‌های محاسبه Cut/Fill که سطح مبنا دچار تغییر می‌گردد، دو پرواز قبل و بعد از عملیات خاکی یا سنگی انجام می‌شود و دو سطح به دست آمده با یکدیگر مقایسه می‌شوند.

اسکرول به بالا