تولید نقشه های کاداستر شهری

کاداستر شهری – روستایی

نقشه برداری کاداستر شهری با هدف برداشت موقعیت و ثبت مستقلات، مستحدثات و معابر انجام می‌گیرد. جزئیات و مقیاس برداشت متناسب با طرح‌های تعریف‌شده اعم از جامع، هادی و تفضیلی می‌تواند متفاوت باشد. در حال حاضر، حدود ١،٢٠٠،٠٠٠ هکتار اراضی شهری وجود دارد و پیچیدگی‌ها و معضلات روزافزون زندگی شهری نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد و نقشه کاداستر، گام اول و مهم آن است. به عبارت دیگر نیاز به سرعت‌دهی به تولید و به‌روزرسانی نقشه‌ها و همچنین کاهش هزینه‌ها دو فاکتور اساسی در این موضوع است.
ما در شرکت آرکاسایمپ با لحاظ این دو مهم راهکارهای لازم جهت تولید نقشه های کاداستر شهری با مقیاس‌های ۱:۵۰۰، ۱:۱۰۰۰ و ۱:۲۰۰۰ را فراهم کرده‌ایم.

اسکرول به بالا