نقشه برداری کاداستر و حدود

نقشه برداری کاداستر، نقشه برداری ثبتی است و در نهایت نقشه‌های تولید شده دارای ارزش حقوقی خواهند بود. از این رو روش برداشت، دقت و مستندات تولید شده با سایر نقشه‌ برداری‌ های دیگر متفاوت است. نقشه‌ کاداستر در دو حوزه شهری-روستایی و غیر شهری(کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست) به عنوان یکی از مهمترین مستندات مالی و اداری مراجع قانونی و تصمیم‌گیری در کشور به شمار می‌روند. وسعت زیاد اراضی که نیاز روزافزون و فراوانی به نقشه‌برداری دارند از یک طرف و دقت بالا از طرف دیگر موجب شده است نقشه برداری کاداستر از حیث زمان و هزینه، فشار مضاعفی را به دولت‌ها، شهرداری‌ها و مراجع ذی‌ربط تحمیل کند. از این رو ما در شرکت آرکاسایمپ با استفاده ار روش‌های نوین نقشه‌ برداری به سطح بهینه‌ای از زمان، هزینه و کیفیت دست یافته‌ایم.

اسکرول به بالا