تولید نقشه های کاداستر کشاورزی

کاداستر غیر شهری(کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست)

پروژه نقشه برداری کاداستر کشاورزی در کشور در حال حاضر توسط سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و تحت نظارت سازمان نقشه برداری کشور و بر اساس دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده در مقیاس ۱:۲۰۰۰ در حال انجام است. ایران در حدود ۲۴،۰۰۰،۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی دارد و این پروژه با هدف تهیه نقشه ثبتی اراضی زراعی (آبی و دیم) و اراضی باغات اعم از بایر یا دایر تعریف شده است.
پروژه نقشه برداری کاداستر اراضی کشاورزی به سه روش نقشه‌برداری زمینی، هوایی و هوایی بدون سرنشین انجام می‌شود و در این راستا از خدمات تخصصی مهندسین مشاور زمین‌شناسی نظیر فتوگرامتری، کارتوگرافی، گویاسازی و GIS Ready نیز بهره برده می‌شود.
شرکت آرکاسایمپ با بهره‌گیری از پرنده‌های بدون سرنشین فتوگرامتری، گیرنده‌های به‌روز ماهواره ای GNSS و تجهیزات پردازش و تبدیل تصاویر هوایی به نقشه‌های دقیق و استاندارد، در حد توان نقش خود را در پروژه ملی نقشه برداری کاداستر کشاورزی ایفا نموده و خواهد نمود.

اسکرول به بالا