پایش محصولات کشاورزی

تصاویر ماهواره ای یکی از ابزار نظارت بر زمین‌های کشاورزی و محصولات کشاورزی است. تصاویر ماهواره ای امکان مانیتور کردن روند رشد گیاهان و محصولات کشاورزی، میزان تخریب محصولات کشاورزی توسط دام و آفات را فراهم می‌کند. این امکان هنگام تهیه ادعاهای بیمه ای مربوط به زمین نیز اهمیت دارد. در نهایت نیز می‌توان نمایشی بصری از زمین‌ها را که فقط از آسمان در دسترس است، تهیه نمود.

اسکرول به بالا